Mieszalniki Savino Barbera AG

Mieszalniki AG

Pionowe mieszalniki jednofazowe z wspornikiem wału pompy z tulejami smarowanymi pompowaną cieczą. Budowane o długości do 3 m, z przepływem odśrodkowym lub osiowym, działające w zakresie obrotów pomiędzy 2800 i 600. Mają zastosowanie w zakładach oczyszczania do neutralizacji i mieszania w zbiornikach nawet do 20 m³.

Pompy - Mieszalniki Savino Barbera AG

Pomoc w doborze pompy : +48 784 951 589