Pompy membranowe mają charakter wyporowy. Są skonstruowane tak, by zapobiegać wszelkim wyciekom i nieszczelnościom. Same pompy nie posiadają wewnętrznych uszczelnień, które mogłyby spowodować rozszczelnienie i stanowić słaby punkt tego rozwiązania. By uniknąć przecieku zastosowano elastyczne membrany, gwarantujące sprawną i bezpieczną pracę całej instalacji z dużą dokładnością. Należy podkreślić, iż sprawność pomp membranowych ma ogromne znaczenia dla ich zastosowania w przemyśle chemicznym, kosmetycznym i farmaceutycznym, a także w przemyśle spożywczym i wielu innych branżach, gdzie filtrowanie i czystość cieszy jest niezbędna i wyjątkowo istotna z uwagi na bezpieczeństwo i jakość końcowego wyrobu. Są odporne na działanie substancji agresywnych chemicznie oraz przystosowane do tłoczenia cieczy o wysokiej lepkości, a także zawierających cząstki stałe. Wykorzystuje się je powszechnie w oczyszczalniach ścieków, jak również jako filtry prewencyjne w instalacjach wodociągowych. Pompy bezuszczelkowe pozwalają również na pracę na sucho co umożliwia ich zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu operującego substancjami zanieczyszczonymi. Pompy membranowe wykazują dużą skuteczność w samozasysaniu, rozmaite ich rodzaje różnią się między sobą materiałem z jakiego wykonana jest membrana jako element ruchomy i zarazem uszczelniający.