Pompy Victor Pumps seria R

Pompy zębate

Pompy Victor Pumps typu “R” to wyporowe, obrotowe pompy zębate o zazębieniu wewnętrznym. Ich wydajność jest wprost proporcjonalna do prędkości obrotu i niemal niezależna od ciśnienia. Odpowiednia konstrukcja zapewnia płynny i niepulsacyjny przepływ.

Zależnie od zastosowania, pompy są wyposażone w uszczelnienie sznurowe ub uszczelnienia mechaniczne (w wariantach pojedynczym, podwójnym). Istnieje również możliwość zastosowania sprzężenia za pomocą sprzęgła magnetycznego.

Zakres zastosowań

 • Ciecze o dowolnej lepkości i temperaturze, które mogą posiadać właściwości korozyjne, żrące i szkodliwe dla środowiska.
 • Stosowane do transportu, dozowania, przetwarzania, załadunku i rozładunku m.in. w zakładach chemicznych, konstrukcyjnych, przemyśle olejowym, rafineriach, magazynach, lakierniach

Pompa victor pumps zębata seria R

Pomoc w doborze pompy : +48 784 951 589

Victor Pump seria R - wyglądZależnie od zastosowania, pompy są wyposażone w uszczelnienie sznurowe ub uszczelnienia mechaniczne (w wariantach pojedynczym, podwójnym). Istnieje również możliwość zastosowania sprzężenia za pomocą sprzęgła magnetycznego.

Pompy zębate Victor Pumps serii “R” w standardzie dostępne są w wykonaniu z żeliwa lub stali nierdzewnej. W przypadku specyficznych zastosowań dostępna jest także inna konfiguracja materiałowa. Pompy mogą być wyposażone w płaszcz grzewczy (dla stabilizacji temperatury), płaszcz chłodzący oraz zawór bezpieczeństwa.
Pompy typu “R” sprawdzają się najlepiej dla następujących warunków pracy:

 • duża lepkość
 • stały przepływ
 • płynny, niepulsacyjny przepływ i możliwość pompowania w obu kierunkach (np. załadunek/rozładunek ze zbiornika)
 • wymóg samozasysania
 • wymagana długa żywotność i niskie koszty eksploatacji

Victor Pump seria R - przódPompy Victor Pumps serii “R”są stosowane dla cieczy o dowolnej lepkości jak np. solwenty, czekolada, masy bitumiczne, melasa, żywice, kleje, glikol, specjalistyczne oleje. Ciecz może posiadać własności smarne lub nie, oraz zawierać cząstki ścierne o wielkości do kilku milimetrów (np. pigmenty koloru).

Pompy typu “R” są stosowane w wielu gałęziach przemysłu np. petrochemicznym, lakierniczym, chemicznym, spożywczym, papierniczym, garbarskim

Na życzenie pompy dostępne z certyfikatem ATEX do pracy w środowisku zagrożenia wybuchu.

Zasada działania pomp zębatych serii “R”

Victor Pump seria R - działanie pomp zębatychPompy Victor Pumps “R” o zazębieniu wewnętrznym w swoim działaniu oparte są o ruch dwóch elementów zębatych powodujących przepływ – rotora (1) i luźno osadzonego zębnika (2) tworzących razem przekładnię. Rotor wprawia w ruch zębnik i dzięki temu oraz specjalnej konstrukcji komory pompy umożliwia przepompowywanie medium.

Podczas obrotu elementów zębatych ciecz jest zaciągana do przestrzeni pomiędzy ich zębami i płynnie przenoszona w kierunku portu wylotowego. Element separujący (3) w kształcie półksiężyca zamyka wolną przestrzeń w przekładni pomiędzy zębami rotora i zębnik.

Na skutek zazębienia w przekładni, ciecz jest powoli wypierana na zewnątrz pompy. W rezultacie uzyskujemy stały, płynny przepływ bez pulsacji, a wydajność zależna jest proporcjonalnie do obrotów.
Victor Pump seria R - rozłożona pompa zębata

Aby prawidłowo dobrać pompę należy podać następujące informacje:

 • Lepkość cieczy
 • Wymagana wydajność
 • Orientacyjne ciśnienie pracy / straty wynikające z oporów armatury
 • Typ cieczy (pH)
 • Temperatura pracy
 • Rodzaj pracy (ciągła, przerywana, dzienna ilość godzin pracy, praca w warunkach ssania lub z napływu)
 • Wymagane niestandardowe certyfikaty (np. ATEX)

Zalety pomp Victor Pumps serii “R”Ogrzewanie pomp Victor Pumps seria R

 • pompy samozasysające
 • wydajność jest liniowo zależna od prędkości obrotowej
 • niepulsacyjny stały przepływ co daje w efekcie brak wibracji na sprzężeniach, zaworach
 • nie występuje spienianie cieczy
 • wystarcza zwykle tylko jedno uszczelnienie lub sprzęgło magnetyczne
 • płaszcz grzewczy w jednym odlewie z korpusem pompy
 • pełna wydajność osiągana niezależnie od kierunku obrotów
 • możliwość dopasowania usytowania przyłączy pompy
 • zawór zabezpieczający korpus przed zbyt wysokim ciśnieniem wbudowany w pompę
 • wytrzymała konstrukcja zoptymalizowana dla rzadkiego serwisowania i łatwej obsługi
 • dostępne również z certyfikatem ATEX

Płaszcz grzewczy wokół obudowy pozwala lepsze i stabilne Łatwa naprawa pomp Victor Pumps seria Rogrzewanie produktu tam gdzie jest to niezbędne – czyli w dolnej – roboczej części przekładni zębatej. Płaszcz posiada możliwość dostępu celem inspekcji. W standardowych pompach nie ma przeciwwskazań do zastosowania uzwojenia elektrycznego wokół korpusu do podgrzewania korpusu.

Dla zastosowań przy pompowaniu cieczy bardzo wrażliwych na zmiany temperatury, dostępne są płaszcze grzewcze otaczające pompę całkowicie.

Celem dopasowania do instalacji w istniejącym lub nowym zakładzie, obudowa może być obrócona zależnie od potrzeb. Na zamówienie dostępna również wersja z portami ssącymi/tłoczącymi w układzie 180 stopni (na jednej linii).

Łatwa obsługa i konserwacja dzięki odpowiedniej konstrukcji urządzenia.

Cechy pomp Victor Pumps seria R

Modele pomp zębatych Victor Pumps serii “R”

 • Wydajność: do 360m3/godz (6000 l/min)
 • Ciśnienie: do 16 bar
 • Lepkość cieczy: do 100.000 mm2/s (cSt)
 • Temperatura cieczy: od -60 st.C do +300 st.C
 • Materiały: żeliwo, żeliwo sferoidalne lub stal nierdzewna
 • Przyłącza: od DN40 do DN250

Tabela pomp seria R